Дисципліна „Настільні видавничі системи”

  Вивчає сучасні методи додрукарської підготовки видавничої продукції. Мета даного навчального курсу – формування системного підходу одержання високоякісної видавничої продукції та оволодіння сучасними комп’ютерними технологіями додрукарської підготовки.

dusciplina

 

Підготовка видавничої продукції від планування до тиражування – складний і тривалий процес, що складається з довгого ланцюга взаємозалежних етапів. Донедавна кожний етап виконував професіонал вузької спеціалізації: редактор, коректор, художник, укладач, друкар та ін. Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій та впровадження настільних видавничих систем привело до стирання граней між окремими етапами додрукарської підготовки публікації (макетування, підготовка тексту, підготовка ілюстрацій, вибір шрифтів, верстка, кольороділення, друкування оригінал-макета), тому практично всі питання даного етапу може вирішувати одна людина.

Однак такий фахівець повинний не лише володіти питаннями додрукарської підготовки публікації в повному обсязі, але й добре орієнтуватися в технологічних особливостях окремих етапів підготовки видавничої продукції. Тобто, при створенні якісної поліграфічної продукції недостатньо лише опанувати інструментами додрукарської підготовки необхідно володіти базовими поняттями видавничої справи, мати уявлення про видавничий процес.

Видавничий бізнес сьогодні немислимий без комп’ютерних видавничих систем, а у випадку створення макетів для типографського тиражування видавнича система просто необхідна. Видавничі пакети (програми обробки графічної і текстової інформації, комп’ютерної верстки та ін.) легко піддаються освоєнню навіть непрофесіоналам у видавничій справі. До базових пакетів належать: програма обробки векторної графіки CorelDraw, програма обробки растрових зображень Adobe PhotoShop, програма для верстки Adobe PageMaker. Необхідно зазначити, що одержання навичок роботи у базових пакетах дозволяє з легкістю освоювати інші видавничі пакети. При цьому версія програмного забезпечення не впливає на ефективність вивчення даного видавничого пакета, що обумовлюється незмінними основними прийомами роботи і складовими їх операції.

Таким чином, підстава успішного випуску видавничої продукції – формування системного підходу до видавничого процесу вцілому, до процесів додрукарської підготовки, наявність знань в області поліграфічного дизайну та стійких навичок роботи в середовищі сучасних комп’ютерних настільних видавничих системах.

 

 

 

 

 

Нет комментариев.

Добавить комментарий