ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Загальна характеристика технологічного обладнання хімічних об’єктів

Організація робіт на хімічному об’єкті, що виводиться з експлуатації

Основою для прийняття рішення про вивід з експлуатації хімічного об’єкта є рішення технічної ради підприємства на чолі з головним інженером. Рішення набуває юридичної сили з моменту підписання генеральним (далее…)

Порядок прийняття рішення про вивід з експлуатації хімічного об’єкта

Будь-який технологічний хімічний об’єкт характеризується випуском готової продукції або напівфабрикатів чи потокової сировини для подальшого перероблення в готову продукцію на наступних хімічних об’єктах. Якщо (далее…)

Взаємодія відділу з іншими структурними підрозділами

Для виконання функцій відділ капітального будівництва взаємодіє з наступними структурними підрозділами: З відділом головного механіка, головного технолога, головного енергетика Одержує: – в установлені (далее…)

Функції відділу

На відділ капітального будівництва покладені такі функції: 1) розроблення планів капітальних вкладень і проектно-пошукових робіт, складання титульних списків капітальних вкладень, а також планів вводу (далее…)

Організація роботи відділу капітального будівництва підприємства

Загальні положення  відділу  Відділ капітального будівництва є самостійним структурним підрозділом підприємства й підлягає безпосередньо заміснику генерального директора з капітального будівництва. (далее…)

Автоматизована система керування ремонтною службою

Для підвищення ефективності виробництва на підприємствах упроваджуються автоматизовані системи керування підприємством (АСКП). Автоматизована система керування ремонтною службою входить в АСКП як складова (далее…)

Оперативне керування

Сітковий графік спрощує керування ремонтом, тому що є дуже простою моделлю технології ремонту, що вміщує набір всього двох елементів – робіт і подій. Сітковий графік, розроблений на стадії планування, (далее…)

Оптимізація сіткового графіка

Під оптимізацією сіткового графіка розуміється приведення його параметрів до заданих вимог. Сітковий графік повинний відповідати наступним вимогам: 1) критичний шлях не повинен перевищувати установлену (далее…)

Розроблення сіткового графіка

Сітковий графік розробляється за наведеними нижче правилами. Зазвичай напрямок стрілок приймається зліва направо. Більшість робіт треба зображувати горизонтальними лініями. Якщо між двома подіями (далее…)

Сіткове планування й керування

Сіткове планування й керування (СПК) являє собою комплекс розрахункових методів, організаційних заходів і контрольних прийомів, що призначені для планування й керування ходом робіт. Сітковий графік – це (далее…)

1 из 41234
ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.