Архив | Техніка отримання та клонування рекомбінантних ДНК

RSS feed for this section

Селекція генетично-модифікованих клітин

 В результаті трансформації чи трансфекції утворюються популяції  різних клітин  чи бактеріофагів. Одні члени популяції містять необхідні рекомбінантні молекули, інші представляють собою незмінені (нетрансформовані) (далее…)

Добір клонів рекомбінантних ДНК

 Індивідуальний клон рекомбінантної ДНК представляє лише невелику частку геному донорного організму або тільки одну із тисяч мРНК, які синтезує донорний організм. Зазвичай, започатковують колекцію усіх (далее…)

Клонування сегментну донорної ДНК шляхом ампліфікації усередині бактеріальної клітини

 Клонування фрагмента донорної ДНК відбувається шляхом ампліфікації (множення фрагменту ДНК). Ампліфікацію  ведуть усередині бактеріальної клітини із використанням прокаріотичних генетичних процесів, таких (далее…)

Поєднання донорної та векторної ДНК з утворенням рекомбінантної ДНК

Зазвичай,  при одержанні донорної вставки та вектора геномна ДНК та плазмідна ДНК розрізаються одним і тим самим ферментом рестрикції, який продукує комплементарні “липкі” кінці. Найбільш простий і доступний (далее…)

Гібридні вектори

Плазмідні вектори та вектори-бактеріофаги можуть акцептувати донорну ДНК розміром до 30 тис.п.н. Однак, у багатьох експериментах необхідні довші вставки донорної ДНК, для клонування яких були сконструйовані (далее…)

Рестриктази

Рестриктази класу I     мають складну субодиничну структуру та володіють двома типами активностей – модифікуючою (метилюючою) та АТФ-залежною ендонуклеазною. Ферменти цього класу   розщеплюють  ДНК у довільних (далее…)

Фагові вектори

Бактеріофаги – це група  вірусів, здатних розмножуватися лише в бактеріальних клітинах.  Більшість фагів містить дволанцюгову ДНК  як генетичний матеріал, хоча у деяких бактеріофагів цю функцію виконує (далее…)

Види плазмідів

Плазмідні вектори. Плазміди – це невеликі дволанцюгові молекули ДНК (1-200 тис.п.н. – 1-3% клітинного геному), які оснують позахромосомно та здатні до довготривалого автономного  існування. У генетичній (далее…)

Вибір та підготовка векторної ДНК для клонування

У широкому розумінні вектор або векторна ДНК – це автономна (від  хромосоми або хромосом) молекула ДНК, наприклад, бактеріальна плазміда, яка використовується у генетичній інженерії для перенесення генів (далее…)

Комплементарна ДНК

Комплементарна ДНК (кДНК) – це дволанцюгова ДНК-версія молекули мРНК, отримана за допомогою ферменту зворотної транскриптази. Фермент зворотна транскриптаза за механізмом дії є РНК-залежною ДНК-полімеразою, (далее…)