Архив | Комплексний антикорозійний захист обладнання

RSS feed for this section

Газове травлення

Сутність газового травлення полягає в хімічній взаємодії матеріалу пластин з газоподібними речовинами та утворенні при цьому летких сполук. У процесі газового травлення забруднення віддаляються разом із (далее…)

Електрохімічне травлення

Електрохімічне травлення здійснюється у ваннах, що знаходяться під постійним струмом, причому виріб приєднується до негативного або до позитивного полюса. У першому випадку травлення називається катодним, (далее…)

Хімічне травлення

При хімічному травленні з поверхні виробів, виготовлених із чорних металів, дією травильних розчинів видаляють окалину та іржу. Травлення здійснюють у розчинах сірчаної або соляної кислот, іноді з додаванням (далее…)

Травлення

Травлення – очищення металевих поверхонь від корозії в розчинах кислот, кислих солей або лугів. Найчастіше травлення проводять у розчинах сірчаної, соляної або ортофосфорної кислоти. Якщо частину поверхні, (далее…)

Реставраційні, інгібовані захисно-перетворюючі покриття

Щорічно на ремонт технологічного устаткування харчових ви­робництв витрачаються значні кошти з відволіканням на ці роботи 12% загальної чисельності виробничих працівників. Ремонтні роботи на харчових (далее…)

Вплив захисних комплексів на інтенсифікацію та удосконалення

Однією з актуальних задач харчової промисловості є збільшен­ня випуску продукції без введення нових потужностей. Впроваджен­ня корозійностійких матеріалів і сплавів, хімічно-стійких полімерів, поверхнево-активних (далее…)

Комбінований захист

Багатофакторність впливу середовищ харчових виробництв на конструкційні матеріали часто не дозволяє забезпечити їх надійний захист від корозійного зношування за допомогою якого-небудь одно­го матеріалу (далее…)

Моделювання захисних комплексів

Імітування багатофакторності впливу харчових виробництв на полімерні покриття являють собою складну задачу. Для цього створений експериментальний стенд (рис. ), що дозволяє досліджувати в статичних і динамічних (далее…)

Основні етапи створення захисних комплексів

Створення захисних комплексів передбачає комплексний підхід до проблеми підвищення експлуатаційної надійності і довговічності харчового устаткування в умовах інтенсивного руйнівного впливу хімічно-активних (далее…)

Інгібування модифікаторами іржі

Інгібування модифікаторами іржі

Застосування інгібіторів, що пасивують, наведено в табл. 1.4, засновано на утворенні нерозчинних оксидів і гідроксидів у процесі корозії металів. Той же результат може бути досягнутий за рахунок введення (далее…)