ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Автоматизація систем керування (АСКТО)

Автоматизація виробництва – процес у розвитку виробництва, за якого функції керування й контролю, що раніше виконувались людиною, передаються автоматичним пристроям і контрольно-вимірювальним приладам. Головна мета автоматизації виробництва – підвищення продуктивності праці, покращення якості випускової продукції, створення умов для оптимального використання всіх ресурсів виробництва, покращення показників екологізації та ін.

avtomatizasiya

Розрізнюють часткову, комплексну й повну автоматизацію технологічних об’єктів.

Часткову автоматизацію технологічних об’єктів здійснюють у тих випадках, коли безпосереднє керування складними швидкоплинними процесами стає практично недоступне для людини або коли процес ведеться за умов, небезпечних для людини.

За комплексної автоматизації об’єкт діє як єдиний взаємозв’язаний автоматичний комплекс. Комплексна автоматизація об’єкту доцільна за умов високо розвинутого виробництва на основі досконалої технології і прогресивних методів керування із застосуванням надійних уніфікованих технічних засобів автоматизації і виробничого обладнання, що діє за заданою або самоорганізованою програмою за спільного контролю за роботою всього комплексу з боку людини.

Повна автоматизація технологічних об’єктів передбачає керування комплексно автоматизованим технологічним об’єктом без участі людини, здійснюється, коли виробництво рентабельне, стале, режим його практично незмінний, а також за умов відносної недосяжності або за підвищеної небезпеки для життя людини.

При визначенні ступеня автоматизації об’єкта перш за все ураховують економічну ефективність і доцільність автоматизації для кожного конкретного об’єкта. Автоматизація об’єктів може безумовно й повністю витіснити людину із сфери виробництва, але праця її набуває нової якості – стає більш складною й змістовною.

Автоматизація систем керування технологічними об’єктами забезпечується шляхом експлуатації технологічного обладнання цих об’єктів в автоматичному режимі.

Для реалізації автоматизації систем керування технологічними об’єктами використовується притаманне їм обладнання. Все обладнання систем керування розміщується на технологічному обладнанні об’єкта керування і розглядається як невід’ємна його частина.

Хімічні, нафтохімічні, нафтопереробні технологічні об’єкти, як правило, працюють в режимі комплексної автоматизації із забезпеченням можливості роботи в ручному режимі при пусконалагоджуваних роботах, а також виводу їх на заданий режим роботи аж до переводу об’єкта на автоматичний режим роботи.

Для забезпечення можливості роботи таких технологічних об’єктів у ручному режимі при пуско-налагоджувальних роботах, виводі об’єктів на заданий режим роботи та зупинках у системах автоматизації передбачається використання контрольно-вимірювальних приладів поряд з використання різної арматури ручного управління.

У режимі стальної роботи технологічних об’єктів з автоматичним керуванням наявні в системі контрольно-вимірювальні прилади використовуються для візуального контролю за роботою обладнання об’єктів.

Очевидно, що використання автоматизації систем керування технологічними процесами технологічних об’єктів ускладнює до деякої міри обладнання об’єктів у цілому, особливо трубопровідну їх частину, збільшуючи вартість всього об’єкта. Але сумарний виграш від використання автоматизації незрівнянно перекриває ці витрати.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.