Архив автора

Поєднання донорної та векторної ДНК з утворенням рекомбінантної ДНК

Зазвичай,  при одержанні донорної вставки та вектора геномна ДНК та плазмідна ДНК розрізаються одним і тим самим ферментом рестрикції, який продукує комплементарні “липкі” кінці. Найбільш простий і доступний (далее…)

Гібридні вектори

Плазмідні вектори та вектори-бактеріофаги можуть акцептувати донорну ДНК розміром до 30 тис.п.н. Однак, у багатьох експериментах необхідні довші вставки донорної ДНК, для клонування яких були сконструйовані (далее…)

Рестриктази

Рестриктази класу I     мають складну субодиничну структуру та володіють двома типами активностей – модифікуючою (метилюючою) та АТФ-залежною ендонуклеазною. Ферменти цього класу   розщеплюють  ДНК у довільних (далее…)

Фагові вектори

Бактеріофаги – це група  вірусів, здатних розмножуватися лише в бактеріальних клітинах.  Більшість фагів містить дволанцюгову ДНК  як генетичний матеріал, хоча у деяких бактеріофагів цю функцію виконує (далее…)

Види плазмідів

Плазмідні вектори. Плазміди – це невеликі дволанцюгові молекули ДНК (1-200 тис.п.н. – 1-3% клітинного геному), які оснують позахромосомно та здатні до довготривалого автономного  існування. У генетичній (далее…)

Вибір та підготовка векторної ДНК для клонування

У широкому розумінні вектор або векторна ДНК – це автономна (від  хромосоми або хромосом) молекула ДНК, наприклад, бактеріальна плазміда, яка використовується у генетичній інженерії для перенесення генів (далее…)

Комплементарна ДНК

Комплементарна ДНК (кДНК) – це дволанцюгова ДНК-версія молекули мРНК, отримана за допомогою ферменту зворотної транскриптази. Фермент зворотна транскриптаза за механізмом дії є РНК-залежною ДНК-полімеразою, (далее…)

Вибір та отримання фрагменту донорної ДНК

Як донорну при одержанні рекомбінантних ДНК використовують такі її типи як геномна ДНК, комплементарна ДНК та хімічно-синтезована ДНК. Геномна ДНК – це ДНК, яку одержують з хромосом організму-донора. (далее…)

Генетика

Генетика. Сучасний   період розвитку біотехнології, зокрема промислове  виробництво цільових продуктів за допомогою клітин живих організмів, характеризується розробкою інтенсивних технологічних процесів   (далее…)

Техніка оримання та клонування рекомбінантних ДНК

Основними етапами генно-інженерних маніпуляцій для отримання трансгенних організмів є одержання генів шляхом їх синтезу або виділення з клітин, конструювання рекомбінантних молекул ДНК, клонування генів (далее…)