Апарати та устаткування для сушіння і попереднього підігріву полімерних матеріалів. Особливості процесів попереднього підігріву ректопластів. Генератори струмів високої частоти. Індукційні контактні підігрівачі. Заходи з техніки безпеки

Методичні вказівки

Попередній підігрівання таблетованого прес-матеріалу застосовують перед завантаженням його в прес-форму з метою інтенсифікації процесу пресування. Найбільше використання знайшло підігрівання в генераторах струмів високої частоти. Відоме підігрівання в контактних, індукційних нагрівачах, які використовують при нагріванні таблеток діаметром менше   30 мм до температури не вище 100 0С.aparat

Нагрівання матеріалу струмами високої частоти зменшує тривалість циклу пресування, питомий тиск пресування, збільшує термін служби прес-форми. В результаті – підвищується продуктивність праці при покращенні якості і зниженні собівартості виробу. Матеріал нагрівається швидко, рівномірно і одночасно по всьому об’єму. Переваги: простота регулювання режиму нагрівання, можливість механізації і автоматизації процесу. Недоліки: складність контролю температурного режиму нагрівання, можливість появлення радіоперешкод, висока вартість обладнання.

Підвищена вологість полімерних матеріалів знижує якість виробів, зменшує продуктивність процесу. Якщо вологість перевищує певну межу, взагалі не вдається отримати виріб задовільної якості.

Для попереднього сушіння застосовують вакуумні сушарки і спеціальні бункери, які встановлюють на литтєвих, екструзійних і інших машинах. Матеріал в процесі сушіння нагрівається, що також позитивно впливає на процес переробки, оскільки зменшується тривалість пластикації і формування виробів. Вакуумні сушарки працюють при тиску в сушільній камері, який значно менше атмосферного. При сушінні під вакуумом знижуються витрати тепла, уловлюються леткі матеріали, які виділяються із матеріалу. Ускладнення конструкції сушарки, яке викликається застосуванням вакууму, виправдовується технологічними і економічними перевагами.

Нет комментариев.

Добавить комментарий